apa@apalaboratoris.com

  • Català
  • Spanish


  Contacte : 932 412 282

VisibiliT i MaterniT21 Plus, informació genètica en la gestació

VisibiliT i MaterniT21 Plus, informació genètica durant la gestació

A partir de les 10 setmanes d’embaràs, pots realitzar-te una prova prenatal no invasiva si desitges més informació genètica en la gestació.

VisibiliT

Informació sobre trisomies fetals:

-Trisomía 21 ( síndrome de Down )

-Trisomía 18 ( síndrome d’Edwards )

Aquesta prova es pot realitzar a partir de les 10 setmanes d’embaràs i els resultats indicaran un nivell de risc alt o baix de cada trisomia, amb una fiabilitat de més del 99%.   Si ho demanes, el resultat també indicarà el sexe del nadó.

MaterniT21 Plus

Per a dones embarassades que es consideren d’alt risc (majors de 35 anys, amb anomalies ecogràfiques, antecedents familiars, embarassos múltiples ) o que desitgen informació genètica detallada sobre trastorns cromosòmics rars.

Aquesta prova es pot realitzar a partir de les 10 setmanes d’embaràs. Informa un resultat positiu o negatiu, amb una precisió major del 90% al 99 % segons el trastorn:

-Trisomía 21 (síndrome de Down)

-Trisomía 18 (síndrome d’Edwards)

-Trisomía 13 (síndrome de Patau)

-45,X (síndrome de Turner) 

-47,XXY (síndrome de Klinefelter)

-47,XXX (síndrome de triple X)

-47,XYY (síndrome XYY)

-Trisomía 16

-Trisomía 22

-22q (síndrome de DiGeorge)

-5p (syndrome de miol)

-Síndrome de deleció 1p36

-15q (síndromes de Prader – Willi / Angelman)

-11q (syndrome de Jacobsen)

-8q (síndrome de Langer – Giedion)

-4p (síndrome de Wolf – Hirschhorn)

Aquesta prova també informa el sexe del fetus.

Sol·licita més informació en els centres d’Apa Laboratoris Clínics.