atcl@cerba.com

 • Català
 • Spanish


  Contacte : 937 272 233

És temps d’evitar les al·lèrgies

No només a la primavera… pots conèixer què et causa al·lèrgia i gaudir d’una millor salut

 Símptomes d’al·lèrgies

 • Tos, llagrimeig, congestió i secreció nasal, esternuts, mal de cap i conjuntivitis
 • Picor a la boca i gola, ulls, pell, etc.
 • Erupcions cutànies, urticaria i taques vermelles a la pell
 • Vòmits, Diarrea i còlics

Els al·lèrgens

 • Alimentaris: cacauet, mariscs, peixos, llet de vaca, ous…
 • Pneumunoal.lèrgens: àcars, pèl/ploma d’animals, pol·len, espores de fongs, paneroles, males herbes, arbres…
 • Altres: làtex, medicaments, picada d’abelles, vespes, metalls, fred…

Al·lèrgia: una reacció.  Atòpia: la propensió a patir al·lèrgies

El terme al·lèrgia significa una “capacitat de reacció alterada” * (gr. állos = un + gr. érgon = reacció +-ia). Certes persones mostren una resposta al·lèrgica, d’hipersensibilitat quan determinats al·lèrgens (substàncies que poden provocar una reacció al·lèrgica) entren en contacte amb la seva pell, mucoses, pulmons o s’ingereixen. Parlem d’atòpia per referir-nos a la propensió a patir al·lèrgies, a causa d’un estat genètic d’hiperreactivitat davant d’al·lèrgens.

 Expressió de les al·lèrgies

 • Lactants: dermatitis atòpica, diarrea, vòmit i sibilàncies recurrents (xiulet agut en respirar)
 • Nadons 1-3 anys: asma, rinitis (secreció o nas tapat, picor al nas, ulls vermells, tos), èczema, diarrea, vòmit, sibilàncies recurrents
 • Nens 3-6 anys: asma, rinitis, èczemes
 • Joves 6-15 anys: asma, rinitis, èczemes
 • Joves adults: asma, rinitis, èczemes, diarrees, vòmits, picor
 • Adults: asma, rinitis, èczemes, diarrees, vòmits, picor
 • Embarassades: al·lèrgies preexistents han d’estar sota control mèdic

Per què és important saber què ens causa al·lèrgia?

 • Coneixent exactament quins són els al·lèrgens que ens afecten, podem prendre precaucions davant d’ells i els podrem evitar, gaudint així d’una millor salut
 • Nens amb antecedents familiars d’asma, al·lèrgies o èczemes, tenen més probabilitats de patir asma o al·lèrgies. Les proves d’al·lèrgia ajudarien a determinar els factors desencadenants
 • La presència d’anticossos contra al·lèrgens alimentaris en els 24 primers mesos de vida, pot predir el desenvolupament d’al·lèrgia a pneumoal·lèrgens i un desenvolupament d’asma abans de complir els 10 anys
 • Hi ha casos especials, en què la reacció enfront d’un al·lèrgen pot ser tan forta, que llavors parlem d’una anafilaxi

Anticossos o immunoglobulines E (IgE)

El sistema immunològic produeix anticossos o immunoglobulines per atacar els antígens (molècules alienes al cos que el nostre organisme reconeix com una amenaça).  Els anticossos o immunoglobulines associats a les al·lèrgies són els E (IgE).

Mitjançant la tecnologia i amb el mesurament de la IgE s’analitzen casos clars d’al·lèrgies i casos dubtosos.   Es realitzen proves per comprovar la IgE total i la IgE específica per confirmar l’al·lèrgia (hi ha gairebé 600 substàncies al·lergògenes que es poden identificar amb la IgE específica, mitjançant un panell d’aliments i panell d’ inhalants.)

El metge valorarà a més la història clínica de la persona afectada (la IgE pot estar elevada per altres causes alienes a una al·lèrgia: paràsits com ascaridiasis, SIDA, malaltia de Hodgkin, infecció respiratòria, etc. La IgE pot ser normal o baixa per causes que no tinguin a veure amb al·lèrgies: urticària, tiroïditis, insuficiència renal crònica, ..).

En el cas de nens, es realitzen les proves Phadiatop i Phadiatop Infantil per analitzar la reacció a pneumoal·lèrgens i al·lèrgens alimentaris.

Links relacionats:

Consells per a pacients al·lèrgics, Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Nivells i prediccions dels principals pòl·lens i espores, Xarxa Aerobiològica de Catalunya – Punt d’Informació Aerobiològica (PIA)

Viatjaràs a l’estranger? Imprimeix una fitxa amb la teva llista d’al·lèrgies en l’idioma del país al qual viatjaràs

*Clemens von Pirquet

Si sospites que pateixes al·lèrgia, consulta al teu metge / pediatre.  Més informació als centres Cerba Internacional.