atcl@cerba.com

  • Català
  • Spanish


  Contacte : 937 272 233

Detecció precoç del càncer de còlon i recte

Cada 2 anys, a partir dels 50 i fins als 69 anys, es recomana que dones i homes es realitzin proves per a la detecció precoç del càncer de còlon i de recte

Alguns dels factors de risc del càncer de còlon i recte són: l’edat (a partir dels 50 anys), haver patit càncer colorectal prèviament, la presència de pòlips colorectals, factors hereditaris, tenir la malaltia de Crohn o colitis ulcerosa, seguir una alimentació alta en greixos i baixa en fibra, vegetals i fruites. També fumar, la inactivitat física i el sobrepès.

El càncer colorectal consisteix en un tumor que s’origina en els teixits del còlon i/o del recte. En la fase inicial, poden existir símptomes que la persona nota clarament: canvis en els hàbits intestinals, presència de sang en la femta, molèsties en l’abdomen o pèrdua de pes sense causa aparent. Però en altres casos, no s’adverteixen els símptomes, per això es recomana la prevenció a través de la detecció precoç de pòlips o de càncer en els primers estadis.

A la consulta al metge es valoraran els símptomes, antecedents, resultats de l’examen físic, etc. Ell ens indicarà quines proves hem de realitzar: detecció de sang oculta en femta, anàlisi de sang, marcadors tumorals, etc.

Proves per detectar el càncer de còlon i recte

El test o detecció de sang oculta en femta és una prova senzilla que es sol realitzar a dones i homes d’entre 50 i 69 anys cada dos anys. Segons indica el ICO (Institut Català d’Oncologia) aquest és el rang d’edat en què millor funciona la detecció precoç per iniciar el tractament del càncer colorectal.  El càncer colorectal es pot prevenir

Una altra prova disponible al nostre laboratori, és el cribratge de càncer de còlon en sang perifèrica. Aquesta anàlisi està basat en la detecció del gen Septina₉ metilat * (mSEPT₉). El mSEPT₉ representa un marcador tumoral genètic, present en més del 90% dels tumors de còlon. (* La metilació significa que s’han produït modificacions químiques a l’ADN d’un gen). L’anàlisi es realitza a partir d’una mostra de sang i requereix el consentiment informat del pacient.

Apa Laboratoris Clínics realitza aquesta prova a pacients privats o a través de Mútues. Consulta si la teva assegurança privada de salut cobreix aquesta prova. Es requereix petició mèdica.

 Sol·licita més informació als centres de Cerba Internacional.