apa@apalaboratoris.com

  • Català
  • Spanish


  Contacte : 932 412 282

Un equip de professionals del sector de laboratori de diagnòstic clínic, amb més de 50 anys d’experiència

En els nostres laboratoris treballen llicenciats en ciències biològiques, farmàcia i medicina; especialitzats en anàlisis clíniques, microbiologia i bioquímica clínica. Tècnics en laboratori de diagnòstic clínic i tècnics en anatomia patològica i citologia.

Comptem amb professionals que gestionen la qualitat, atenció al client, infermeria, tecnologies de la informació i comunicacions, analistes i programadors informàtics, transport i logística, recursos humans, comptabilitat, facturació, compres i imatge.