apa@apalaboratoris.com

  • Català
  • Spanish


  Contacte : 932 412 282

Política de Privacitat

Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal:

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), Analistas Profesionales Asociados, SL (en endavant Apa Laboratoris Clínics) informa que:

Les dades personals que has introduït en els formularis de contacte i consulta, seran recollides en un fitxer automatitzat; que serà utilitzat pel nostre personal amb la finalitat de poder atendre’t.

Igualment les teves dades podran ser utilitzades per tal d’comunicar-te, per mitjans electrònics (SMS, correu electrònic, etc.), informació sobre anàlisis clíniques o una altra d’Apa Laboratoris Clínics i les empreses del grup.

Apa Laboratoris Clínics garanteix la seguretat de totes les dades de caràcter personal que constin en el seu fitxer automatitzat. El laboratori utilitza sistemes de seguretat SSL (Secure Socket Layer) que, a través de sistemes de certificats xifrats, permeten comprovar l’autenticitat del Site www.apalaboratoris.com; des d’on es poden consultar les dades personals.

El responsable del fitxer és Analistas Profesionales Asociados, SL.  Si vols exercir els teus drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades de caràcter personal, has de comunicar al Sr. Dario Alegre Isabal, responsable del tractament de dades en Analistas Profesionales Asociados, SL · C. Aribau, 212-08.006 Barcelona · Telèfon: 932 412.282 · Correu electrònic: dario.alegre@apalaboratoris.com