apa@apalaboratoris.com

  • Català
  • Spanish


  Contacte : 932 412 282

Organització

Apa Laboratoris Clínics és el tercer laboratori privat de Catalunya, en nombre de pacients

La nostra empresa: Analistas Profesionales Asociados, SL se constituyó en Barcelona l’any 2000.

Comptem amb una de les millors instal·lacions d’Europa, maquinària d’alta tecnologia i un equip de professionals amb gran experiència; capaços de resoldre qualsevol projecte relacionat amb la prestació de serveis en l’àmbit de les anàlisis clíniques.  

A través dels nostres laboratoris, centres propis i centres col·laboradors a Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida; atenem a pacients de totes les edats, amb un catàleg de prop de 5.000 determinacions entre proves analítiques de rutina o especials: anàlisi de sang, anàlisi d’orina, proves d’al·lèrgia, test d’intolerància, proves per a dones embarassades, proves genètiques i proves especials complexes….

El laboratori central compta amb una de les millors instal·lacions d’Europa

Dissenyades per maximitzar l’eficiència i garantir la qualitat, fiabilitat i traçabilitat dels resultats. Les mostres reben un tractament òptim en cada fase del procés preanalític, analític i postanalític. Amb l’objectiu de liderar el sector, els equips es renoven constantment:  analitzadors amb la tecnologia més avançada en quimioluminescència, bioquímica, hematologia, immunologia, microbiologia, cromatografia, analítica industrial, anatomia patològica, genètica, citogenètica, absorció atòmica i biologia molecular.

Aquests equips proporcionen exactitud i precisió, per adequar els resultats als objectius definits d’utilitat clínica. Apa Laboratoris Clínics es fa càrrec de qualsevol determinació o prova de laboratori clínic. En els laboratoris i en els centres sanitaris, s’atén a persones de totes les edats.

laboratorio Apa

Totes les determinacions que realitzem en els nostres laboratoris estan sotmeses diàriament a controls interns i externs

Controls internsprogrames de controls de qualitat basats en la utilització de materials i sèrums de control, intercalats entre les mostres de pacients. Controls externsparticipem en més de 89 programes d’avaluació externa.

 

Laboratori central Sabadell 

Cerba Internacional, S.A.

Certificació ISO Qualitat

Acreditació  ENAC Nº 1132/LE2187

 

Analistas Profesionales Asociados, S.L.

Laboratoris Tarragona, Lleida y Clínica Sant Honorat de Barcelona

Certificación  ISO Calidad

controles calidad

El lliurament de resultats es pot realitzar de la forma, periodicitat i format que el client desitgi: en paper, format electrònic o fitxer definit pel mateix client

Actualitzem constantment un sistema d’informació propi, que ens permet adaptar-nos ràpidament a les necessitats de cada client, respectant el seu propi software i garantint el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de la protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Segons preferències, en uns casos hem connectat bidireccionalment el nostre sistema informàtic amb els sistemes informàtics dels nostres clients; incorporant els resultats a la història clínica.  En altres casos, els clients prefereixen consultar i rebre resultats en línia.

Els analitzadors estan connectats directament amb ordinadors que gestionen les càrregues de treball i la transmissió de resultats a la base de dades principal.

Els nostres programes de validació específics per a cada Departament ens permeten validar cada resultat comparant el valor actual amb altres resultats relacionats de la mateixa petició i, alhora, amb els últims resultats històrics del mateix pacient.

L’històric de resultats on-line és de 11 anys.

Informatica Apa

Àmplia i especialitzada xarxa logística

TOTES LES MOSTRES es traslladen als laboratoris seguint les normes de conservació adequades per a cada tipus de determinació.

S’ha implementat la utilització de recipients que segueixen les normatives IATA (International Air Transport Association) i ADR (International Carriage of Dangerous Goods by Road).

Disposem d’una xarxa pròpia de recollida de mostres a Catalunya, complementada amb empreses externes.

recogida muestras Apa

En els darrers anys hem aconseguit una disminució important del volum de  residus sanitaris generats pel laboratori per cada petició

Un analitzador permet la mesura de la VSG, en el tub d’EDTA que s’utilitza també per la realització de l’hemograma.  Això va suposar la desaparició dels tubs que utilitzaven el CITRAT com anticoagulant para la determinació de la VSG.

Sèrum: S’utilitza un sol tub per pacient.  Aquest tub, amb codi de barres, s’utilitza en tots els analitzadors i proves especials.  Gràcies a això,  s’ha aconseguit també un màxim aprofitament de les instal·lacions i un menor consum d’energia i aigua.

Analistas Profesionales Asociados, S.L.

Seu a Aribau – 212 de Barcelona

Certificació ISO Mediambiental

gestión mediambiental Apa

NÚM. EXPEDIENT: 58346 R/ ·  N01  Activitats mèdiques i sanitàries.  Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques

Analistas Profesionales Asociados S. L., Apa Laboratoris Clínics, està inscrita al Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa; al grup N, subgrup 01, categoria D,  per realitzar contractes amb les Administracions Públiques per més de 600.000 euros.

Apa Laboratoris Clínics

Facultatius associats i col·legiats

  • Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic, ACCLC
  • Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, SEQC
  • Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA
  • Col·legi de Biòlegs de Catalunya, CBC
  • Col·legi de Farmacèutics de de Barcelona, COFB
  • Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, COMB
facultatius Apa Laboratoris Clínics