atcl@cerba.com

  • Català
  • Spanish


  Contacte : 937 272 233

Mapfre

mapfre1

Col·laborem a

Barcelona

Tarragona

Lleida

Girona

Requisits administratius que sol•licita Mapfre:

  • Targeta – Número de targeta
  • Fotocòpia targeta, D.N.,  DNI de l’assegurat i signatura
  • Chipcard automàtic o fotocòpia de la targeta
  • Taló propi de la Mútua
  • Petició del metge. El doctor ha de pertànyer al quadre mèdic de la Mútua

Telèfon: 932 324 161/ 900 122 122

Telèfon autoritzacions: 902 204 060

Autoritzacions:

  • Proves genètiques
  • Proves biologia molecular