apa@apalaboratoris.com

  • Català
  • Spanish


  Contacte : 932 412 282

DKV, Apa Laboratoris Clínics

Col·laborem a

Barcelona

Tarragona

Requisites administratius que sol•licita DKV:

  • Targeta – Número de targeta
  • D.N, DNI de l’assegurat i signatura
  • Volant propi de la Mútua
  • El doctor ha de pertànyer al quadre mèdic de la mútua

Telèfon: 902 499 499

Autoritzacions:

  • Proves genètiques
  • Proves de biologia molecular
  • Hormona antimulleriana