atcl@cerba.com

  • Català
  • Spanish


  Contacte : 937 272 233

Cosalud

cosalud1

Col·laborem a

Barcelona

Tarragona

Lleida

Girona

Requisits administratius que sol•licita Cosalud:

  • Targeta – Número de targeta
  • Fotocòpia targeta, D.N.,  DNI de l’assegurat i signatura
  • TIS Cosalud o fotocòpia de la targeta
  • Petició del metge. El doctor ha de pertànyer al quadre mèdic de la Mútua

Telèfon: 902 251 025 / 902 344 000

Autoritzacions (variarà en funció de la pòlissa):

  • Proves genètiques
  • Proves biologia molecular