atcl@cerba.com

 • Català
 • Spanish


  Contacte : 937 272 233

Clínicum

Clinicum

Col·laborem a

Barcelona

Tarragona

Lleida

Girona

Requisits administratius que sol•licita Clínicum:

 • Targeta – Número de targeta
 • Fotocòpia targeta, D.N.,  DNI de l’assegurat i signatura
 • Petició del metge. El doctor ha de pertànyer al quadre mèdic de la Mútua
 • Taló automàtic o fotocòpia de la targeta

Telèfon: 932 371 122

Autoritzacions:

 • Proves genètiques
 • Proves biologia molecular
 • Proves d’al·lèrgia
 • No requeriran autorització prèvia les peticions amb proves bàsiques
 • Serà necessària l’autorització quan una petició consti de més de 20 proves bàsiques o si alguna de les proves no es considera bàsica