atcl@cerba.com

 • Català
 • Spanish


  Contacte : 937 272 233

Assistència Sanitària Col·legial

Asistencia-Sanitaria

Col·laborem a

Barcelona

Girona

Requisits administratius que sol•licita Assistència Sanitària Col•legial:

 • Targeta – Número de targeta
 • Fotocòpia targeta, D.N.,  DNI de l’assegurat i signatura
 • Taló propi de la Mútua
 • Petició pròpia de la Mútua
 • Petició del metge. El doctor ha de pertànyer al quadre mèdic de la Mútua
 • Redsa automàtic*

Telèfon: 934 954 444

E-mail autoritzacions:  autoritzacions@asc.es

Autoritzacions:

   • Cariotips
   • Cribatges 1r i 2n trimestre

No cobreix:

   • Ac IgG Epstein Barr
   • Proves relacionades amb processos d’envelliment cel•lular

 

* En cas de problemes amb el Redsa s’ha d’aportar el taló manual de registre extraordinari; aquest taló només serveix quan el Redsa automàtic no funciona o el pacient no té saldo a la seva targeta, en aquest últim cas ha de ser prèvia autorització de la companyia trucant al telèfon a dalt indicat.

Es important que el centre anoti al marge esquerra el motiu que justifica l’ús del format de registres extraordinaris, el número de targeta de l’assegurat, el nom complet i signatura.  (Si no pot signar el pacient, s’ha d’especificar qui signa i el motiu).

 

Peticions de Caixa Andorrana:

   • Les peticions en les quals ASC té conveni amb CASS (Caixa Andorrana Seguretat Social), han de venir amb una petició d’autorització d’ASC.  És molt important el període de validació i la data en la que s’ha anat a fer l’extracció.