atcl@cerba.com

 • Català
 • Spanish


  Contacte : 937 272 233

Aegon

AEGON

Col·laborem a

Barcelona

Tarragona

Lleida

Girona

Requisits administratius que sol•licita Aegon Seguros:

 • Targeta – Número de targeta
 • Fotocòpia targeta, DNI de l’assegurat i signatura
 • Taló propi de la Mútua
 • Petició del metge. El doctor ha de pertànyer al quadre mèdic de la mútua
 • Redsa automàtic i/o fotocòpia de la targeta

Telèfon: 900 159 000

Autoritzacions:

 • Proves genètiques

No cobreix:

 • Antimulleriana
 • HE4
 • Diaminooxidasa (DAO)